Extenzivní střecha řízky vs. koberce

Rozchodníkové koberce

Na připravený substrát se rozvine koberec, který má při dodávce obvykle 90%+ plochy již pokryto rozchodníky. Tyto rozchodníky jsou pěstovány na substrátu a kokosové síťovině, která zajišťuje soudržnost koberce.

Výhody

Okamžité pokrytí: Vegetační koberce se obvykle dodávají předpěstované se směsí rozchodníků nebo jiných rostlin nenáročných na údržbu. To znamená, že po instalaci získáte okamžité zelené pokrytí. 

Jednotný vzhled: Koberce poskytují jednotnější a ustálenější vzhled celé zelené střechy. To může být zvláště žádoucí, pokud chcete konzistentní vizuální přitažlivost.

Kontrola eroze: Koberce pomáhají předcházet erozi půdy na střeše a poskytují okamžitou stabilizaci půdy. Nutné správně zajistit exponovaná místa!

Minimální počáteční údržba: Vzhledem k tomu, že rostliny jsou po celé ploše a již zakořeněné, plevel má menší prostor pro uchycení. Po instalaci není nutné hydratovat souvrství po tak dlouhou dobu jako je tomu u řízkové výsadby.

Nevýhody:

Vyšší počáteční náklady: Vegetační přikrývky jsou obvykle dražší kvůli nákladům spojeným s pěstováním a přepravou předpěstovaných rostlin. Pokud, ale započítate ušetřený čas a práci, nákladový ekvivalent může být roven řízkové výsadbě.

Omezený výběr rostlin: Váš výběr rostlin může být omezenější na druhy zahrnuté v přikrývce, což by mohlo ovlivnit biologickou rozmanitost a rozmanitost stanovišť. 

Rozchodníkové řízky

Malé rozchodníkové řízky dodávané po 1kg. Na připravený substrát o minimální výši 5cm se aplikují rozhozem, či jednotlivě zatlačením stonku do substrátu. Doporučené minimální dávkování 150g/m2 a více. 

Výhody

Nižší počáteční náklady: Rozchodníkové řízky jsou obecně cenově výhodnější ve srovnání s vegetačními přikrývkami.

Větší rozmanitost rostlin: Máte větší flexibilitu při výběru rostlin, které chcete zahrnout, což umožňuje větší biologickou rozmanitost.

Integrace kořenů: Rozcodníkové řízky mají tendenci se časem lépe integrovat se substrátem, což podporuje silnější dlouhodobý růst.

Přizpůsobitelný design: Můžete vytvořit personalizovanější a jedinečný design tím, že si řízky sami uspořádáte.

Nevýhody:

Počáteční estetika: Plné rozvinutí vizuálního vzhledu řízků může nějakou dobu trvat, takže vaše zelená střecha bude zpočátku vypadat méně zazeleněná.

Pomalý růst: Rozchodníkové řízky vyžadují čas, aby zakořenily a vyrostly, což znamená, že nebudete mít okamžité pokrytí. Průměrná doba zazelenění celé střechy  je 1-2roky při správné údržbě a pravidelném rozesazování větších rozchodníků.

Riziko eroze: Protože neexistuje bezprostřední vegetační kryt, může existovat vyšší riziko eroze půdy a menší okamžitá stabilizace půdy.

Požadavky na údržbu: Zpočátku mohou rozchodníkové řízky vyžadují intenzivnější údržbu, včetně pravidelného zavlažování, dokud se neusadí.

Stručně řečeno, vegetační koberce nabízejí okamžité zelené pokrytí a mohou poskytnout jednotnější vzhled, ale mají vyšší počáteční náklady. Řízky rozchodníků jsou zpočátku nákladově efektivnější, nabízejí větší rozmanitost rostlin a mohou se časem lépe začlenit do substrátu, vyžadují však více času na usazení a na začátku mohou vyžadovat větší údržbu. Váš výběr závisí na faktorech, jako je váš rozpočet, estetické preference, čas na údržbu a harmonogram projektu. Konzultace s odborníkem na zelené střechy vám může pomoci učinit nejinformovanější rozhodnutí pro vaše konkrétní potřeby.